diumenge, 1 de febrer de 2009

G8 i grups antiglobalització

El Grup dels vuit (G8), és un grup de països industrialitzats, amb un pes polític, econòmic i militar molt rellevant a escala mundial, que es va originar arran de la crisi petroliera mundial de 1973 i la recessió global subsegüent.

Està integrat pel Canadà, França, Alemanya, Japó, Itàlia, els Estats Units, el Regne Unit i Rússia. Aquest grup organitza una cimera anual de caps d'estat per a discutir i prendre decissions sobre qüestions econòmiques i temes polítics; I és aquí, en cadascuna d’aquestes cimeres, on els grups antiglobalització, antisistema i anti el que faci falta es manifesten.


L'antiglobalització, alterglobalització o altermundisme és un corrent de diversos moviments polítics i socials que protesten contra les formes i els mètodes que està prenent l'actual procés d'integració econòmica global, dirigit per la Organització Mundial del Comerç, el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial. Aquest corrent engloba grups socialdemòcrates, col·lectius diversos, ecologistes, socialistes, anarquistes, etc.
Les principals crítiques d'aquests moviments són la falta de transparència i de participació ciutadana en aquest procés, l'absoluta insostenibilitat del sistema i que la vessant actual beneficia bàsicament a les empreses transnacionals i als individus més rics .

2 comentaris:

Rubén Peries ha dit...

Trobo molt be que la gent es manifesti per preservar el planeta i perquè les decisions preses no es limitin simplement als quatre caps de govern i que només benefciin als seus interesos, sinò que beneficiin a l'ecología del planeta, i a les persones en general. Tot hi així, no soc partidari del antisistema ja que crec que sense aquest no es podria funcionar i per tant, tot hi que en ocasions s'ineressin més pels propis beneficis que pels de la resta del món, crec que han de anar amb molta cura del que fan i el poble pot veure el que finalment es fa. Es a dir que tot hi que el que fan pels seus propis interessos no ho veiem, però sabem que ho fan, també realitzen labors per crear un bon funcionament gloval. A més totes aquestes manifestacions per a que són? Per a que aquest sistema es preocupi més per la població? estic segur que no deu ser tan facil, com per a tenir a tota la població contenta, es més, nosaltres en el seu lloc no crec que ho poguessim fer molt millor o simplement una mica millor.
Amb això no dic que estigui a favor dels polítics, sinò que crec que hi ha d'haver un govern que organitzi el païs i per tant algú que s'ocupi del món.
Aquestes manifestacions serveixen per advertir als polítics que no ho estan fen el millor possible, per això considero que el que hauriem de procurar és corretgir la manca d'inmersió en els problemes i la manca d'interés per els problemes ecològics i socials.
Fen manifestacions es una opció, però crec que no es la més encertada, ja que en ocasions els que surten perjudicats són els manifestants. A més el món no tan sols el controlen els governs, sinò que les multinacionals hi prenen un gran paper també i en moltes ocasions no reben cap crítica social. Això fa que actuin cada vegada més de forma arbritaria i afavorint els seus interesos.

Així penso que tot hi que no estic dacord amb la política que s'està realitzant, tampoc puc oferir solucions ja que per el moment no disposo de fonaments clars, per això no sé fins a quin punt pot afectar negativament les desisions del G8.

sara f ha dit...

A mi em sembla bé que es manifestin. És més, crec que és necessari. És veritat que individualment no cambiarem el món. Però hem d'utilitzar més la frase: "tots units fem força". Per tant em sembla bé que hi hagi gent que es mobilitzi per intentar cambiar les coses ja que està clar que els representant del G8 no miren pas pel benestar dels ciutadans. El que és discutible són les formes de manifestar-se.