dimarts, 28 d’abril de 2009

Vegeries

Una vegueria (antigament vegueriu) és el territori sobre el qual tenia potestat un veguer. Fou una institució del Principat de Catalunya, d’origen medieval, que durà des del segle XIII fins al segle XVIII, quan van ser substituïdes per corregiments arran del Decret de Nova Planta del 1716, i a la Catalunya del Nord fins al 1790 amb la Revolució Francesa.

A Andorra, fins al 1993 hi va haver dues vegueries, la vegueria episcopal i la vegueri francesa, que eren les representacions dels dos cosenyors i tenien facultats polítiques. Foren abolides amb l’aprovació de la Constitució andorrana que atorgà als antics veguers la figura de cap d'estat.

Actualment a Catalunya hi ha un procés de recuperació de les vegueries. En l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 es restableix la vegueria com a divisió territorial amb personalitat jurídica pròpia i amb dues funcions: el govern intermunicipal de cooperació local i l’organització dels serveis de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació consulteu la wapedia

1 comentari:

Sergi Farreny ha dit...

Sí l'Estatut de 2006 diu que les vegueries seran la forma de dividir el territori català...
com és que no s'han aplica't ja?

Entenc que porti el seu temps, però tant?

Quan es poden posar en marxa?