dimecres, 18 de març de 2009

Pla Hidrològic Nacinonal

Us presento un enllaç força interessant sobre el polèmic trasvassament de l'Ebre, que explica de forma breu i concissa quines són les principals zones deficitàries d'aigua i els temes a debatre. Trobareu un dossier més complert en aquest enllaç.